Uutisia

Seurakuntalaisten kuulemistilaisuudet

2.10.2017 11.10

Hyvät seurakunnan jäsenet

 

Kirkkolaissa on ilmaistuna seurakunnan perustehtävä: Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisen rakkauden toteuttamiseksi (KL 1:2§).  Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä (KL 4:1§).

 

Kirkon ja yksittäisten seurakuntien taloudellinen tilanne on heikentynyt viime vuosina merkittävästi. Joutsan seurakunnassa on Luhangan kappeliseurakunnan liittämisen (vuonna 2006) ja Leivonmäen kappeliseurakunnan liittämisen (vuonna 2008) jälkeen henkilökunta pienentynyt yhdeksällä henkilöllä. Lisäksi on myyty metsää kuten metsän hoitoon kuulukin ja maaomaisuutta. Veroprosentti nousi vuonna 2016 ollen nyt 1,9. Mainituista toimenpiteistä huolimatta taloustilanteemme vaatii tasapainottamista. Siksi luottamushenkilöt perustivat viime keväänä työryhmän talouden tasapainottamiseksi.

 

Talouden tasapainottamistyöryhmän raportti hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 24.5.2017 ja kirkkovaltuustossa 7.6.2017. Seurakuntaa palvelee tällä hetkellä 13 työntekijää. Tämän hetkisen seurakuntatyön tarpeisiin nähden henkilökunta riittää, kun meillä on erityistilanteissa (esim. toimitusruuhkissa ja sairauslomilla) hyvin tarjolla myös lisäapua. Lisäksi vapaaehtoiset ovat monessa tilanteessa suureksi avuksi. Taloudellisen tilanteen vuoksi meillä on edessä kuitenkin toimintojen vähentäminen. Ennen kuin teemme päätöksiä, mistä toiminnoista luovumme, haluamme kuulla seurakuntalaisia.

 

Päätimme yhdessä tuomiokapitulin kanssa pitää seurakuntalaisten kuulemiskierroksen toiminnan näkökulmasta. Näissä tilaisuuksissa saavat yksittäiset jäsenet kertoa ajatuksiaan ja toiveitaan. Toivomme, että mahdollisimman moni seurakuntalainen pääse paikalle ja uskaltaa tuoda esille eriäviäkin näkemyksiä. Yhdessä voimme keskustella erilaisista näkökulmista. Luhangassa ja Leivonmäellä ovat paikalla myös kappeliseurakuntien puheenjohtajat. Tuomiokapitulista paikalle tulevat dekaani Marko Marttila ja hiippakuntasihteeri Ulla-Maija Harju.

 

Seurakuntalaisten kuulemistilaisuudet järjestetään seuraavan aikataulun mukaan:

Joutsan seurakuntatalolla 17.10. klo 17

Luhangan talvikirkossa 30.10. klo 17

Leivonmäen seurakuntatalolla 1.11. klo 17

Tervetuloa!

 

 

Kirkkoneuvoston puolesta Joutsassa 27.9.2017

Tuula Leppämäki, kirkkoherra

« Uutislistaukseen