Joutsan seurakunnassa toimitetaan 19.11.2023 kirkkoherran välitön vaali. 

 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on tehnyt vaaliehdotuksen Joutsan seurakunnan kirkkoherranviran täyttämiseksi sekä päättänyt vaalinäytteiden ajankohdat ja vaalipäivän.

1. vaalisijalle on asetettu Pauli Pietiläinen, 2. vaalisijalle on asetettu Hanna Laakso ja 3. vaalisijalle on asetettu Samuel Mäkinen.

Vaalisijalle asetetut antavat vaalinäytteensä toimittamalla pääjumalanpalveluksen Joutsan kirkossa perättäisinä sunnuntaipäivinä klo 10.00:

22.10.2023 Pauli Pietiläinen

29.10.2023 Hanna Laakso

5.11.2023 Samuel Mäkinen

Joutsan seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan Joutsan kirkossa sunnuntaina 19.11.2023 pidettävän pääjumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu siten kuin vaalilautakunta siitä omalla kuulutuksellaan tarkemmin ilmoittaa.

Ennakkoäänestys on maanantaista perjantaihin 13. - 17.11.2023 joka päivä kirkkoherranvirastossa klo 9.00 - 18.00 sekä muissa vaalilautakunnan päättämissä paikoissa vaalilautakunnan päättäminä aikoina.

 

 

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Joutsan seurakunnassa toimitetaan 19.11.2023 kirkkoherran välitön vaali.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille keskiviikkona 27.9.2023 kello 9–13 ja torstaina 28.9.2023 kello 15–19 Joutsan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Jousitie 25, 19650 Joutsa.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 19.11.2023 18 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 10.9.2023 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 2.10.2023 kello 16.00 mennessä Joutsan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Jousitie 25, 19650 Joutsa. Tämän vuoksi Joutsan seurakunnan kirkkoherranvirasto on maanantaina 2.10.2023 poikkeuksellisesti auki klo 9-16.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 12.10.2023 pidettävässä kokouksessaan.

 

Joutsa 14.9.2023

Joutsan seurakunnan kirkkoherran välittömän vaalin vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Alpo Sievänen

 

Kuulutus on ollut nähtävänä Joutsan seurakunnan ilmoitustaululla 15.‒28.9.2023.

Kuulutus on julkaistu 20.9.2023 sanomalehdessä Joutsan Seutu.

Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa joutsanseurakunta.fi. 15.‒28.9.2023

 

Puheenjohtaja Alpo Sievänen