Teksti: uskottu, toivottu, rakastettu

Joutsan seurakunnan vaalilautakunta tiedottaa: Seurakuntavaalien siirtyminen 

Toisen kuulutuksen (kuulutus äänioikeutettujen luettelon nähtävänä pitämisestä ja oikaisuvaatimuksen tekemisestä) pois jäämisen takia seurakuntavaalit siirtyvät myöhempään ajankohtaan tuomiokapitulin päätöksellä. Vaalien ajankohta selviää myöhemmin tuomiokapitulin antamien ohjeiden mukaan.  

 

 

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

 

Joutsan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

 

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022

3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

4. joka ei ole vajaavaltainen

5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Joutsan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma, ti, ke klo 9-12 sekä 15.9.2022 kello 9 ‒16.00.

Joutsan seurakunnan osoite on: Jousitie 25, 19650 Joutsa.

 

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Joutsan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

 

Joutsa 8.6.2022

 

Joutsan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Kalevi Puttonen

Kuka voi olla ehdokas seurakuntavaaleissa?

 

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022.
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022.
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta
  • on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu
  • ei ole vajaavaltainen


Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Tämä on tarpeen toimittaessa seurakunnan luottamuselimessä. Käytännössä vakaumusta ei  tutkita. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Vajaavaltaisuus tarkoittaa Suomessa oikeudellista asemaa, jossa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta itse hallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Vajaavaltaisella tarkoitetaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 1 luvun 2 §:n mukaan alaikäistä eli alle 18-vuotiasta henkilöä sekä sellaista täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä. Jos seurakuntasi kuuluu seurakuntayhtymään, tämän yhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työntekijä ei myöskään ole vaalikelpoinen.

Tärkeät päivämäärät

  • 15.9. ehdokasasettelu päättyy
  • 8.-12.11. ennakkoäänestys
  • 20.11. varsinainen vaalipäivä

Sivulle lisätään myöhemmin ennakkoäänestyspaikat. 

Teksti: kelpo, hyvä, pyhä. Asetu ehdolle sellaisena kuin olet.

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022