Uutislistaukseen

Seurakuntavaalit: Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Joutsan seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 22.1.2023 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

  1. joka viimeistään 13.11.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

joka on konfirmoitu viimeistään 13.11.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 22.1.2023,

  1. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

joka ei ole vajaavaltainen

  1. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 16.11.2022 kello 16.00 mennessä Joutsan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna ma-ti-ke klo 9.00–12.00 sekä 16.11.2022 kello 9.00‒16.00.

Joutsan seurakunnan osoite on: Jousitie 25, 19650 Joutsa.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Joutsan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Joutsa 3.11.2022

Joutsan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Kalevi Puttonen

Kuulutus on ollut nähtävänä Joutsan seurakunnan ilmoitustaululla 7.11.-16.11.2022. Kuulutus on julkaistu 9.11.2022 sanomalehdessä Joutsan Seutu. Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa joutsanseurakunta.fi. 7.11.-16.11.2022.

Puheenjohtaja Kalevi Puttonen

7.11.2022 14.51