Uutislistaukseen

Hartauskirjoitus 4.10.2023

RAKKAUDEN KAKSOISKÄSKY, LAKIA VAI SITTENKIN EVANKELIUMIA?

Miten vastaisit kysymykseen, mikä on kristillisen kirkon tärkein sanoma? Monet vastaavat kysymykseen sanalla rakkaus tai lähimmäisenrakkaus. Paavali muistuttaa, että kolmikosta usko, toivo ja rakkaus, jotka kaikki kolme pysyvät, suurin on rakkaus (1. Kor. 13: 13.). Mutta minkä tähden rakkaus on suurin?

Raamattu muistuttaa, että tärkein käsky on rakastaa Jumalaa yli kaiken, tarkemmin ”koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi”. (Matt. 22: 37.) Käsky rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä on tosin yhtä tärkeä, mutta suurin ja tärkein on kuitenkin Jumalan rakastamisen käsky. (Matt. 22: 36-40.) Lähimmäisen rakastamisen luonne riippuu viime kädessä siitä, millä tavalla me rakastamme Jumalaa.

Rakkauden kaksoiskäsky on yksi keskeinen Jumalan lain tiivistelmä. Se on jossakin muodossa tunnettu kaikkien maailman ihmisten ja ihmisryhmien keskuudessa. Inhimillinen yhteiselämä on mahdollista ainoastaan silloin, jos tämä käsky on ymmärretty ainakin jossakin määrin. Luther ja useimmat kristillisen kirkon opettajat ovat korostaneet, että Jumala on sanellut oman tahtonsa ja lakinsa kaikkien ihmisten sydämiin, ja ihmiset ovat tajunneet tämän käskyn myös silloin, vaikka heillä ei ole ollutkaan käytössä Jumalan erityistä ilmoitusta Raamattua.

Vaikka ajattelisimme hyvin itsekkäästi, tajuamme, että meille on eduksi, jos pystymme ottamaan lähimmäisemme huomioon. Jumalan asettamalla mittapuulla emme kykene kuitenkaan rakastamaan Jumalaa yli kaiken emmekä edes lähimmäistä sillä tavalla, kuin Jumala rakastaa.

Jumala ei rakasta jotain sen tähden, että rakastamisen kohde on tarpeeksi hyvä, siitä on hyötyä tai se on jollain mittapuulla rakastamisen arvoista. Jumalan rakkaus luo rakastettavansa. Se suuntautuu tyhjään, ei-mihinkään ja vielä Hänestä eroon joutuneeseen. Vaikka rakkauden kaksoiskäsky rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä on tietyllä tavalla yleismaailmallinen, Pyhä Henki kirkastaa meille, että meistä ihmisistä puuttuu kyky rakastaa Jumalan rakkaudella. Oman rakkautemme varassa kukaan meistä ei kelpaa Jumalan edessä.

Tavallisesti kristillisen seurakunnan piirissä on siis opetettu, että rakkauden kaksoiskäsky on Jumalan lakia, joka hengellisessä käytössään osoittaa meidät syyllisiksi Jumalan edessä. Käskymuodossa oleva Raamatun sana voidaan kuitenkin ymmärtää kuvauksena siitä, millä tavalla Jumala toimii.

Kun korostamme, että rakkaus on tärkein, on tärkeää muistaa, että Jumalan rakkaus sai täyttymyksensä, kun Jeesus, Jumala ja ihminen kärsi ja kuoli syntiemme tähden. Tämän uskominen on avain sille, että saamme elää Jumalan yhteydessä. Kristillisessä kirkossa Rakkaus on tärkein nimenomaan isolla alkukirjaimella ja sisältää totuuden syntien sovituksesta ja anteeksiantamuksesta Jeesuksen Kristuksen tähden. Tässä on evankeliumi.

Olavi Saurio

Vt. Kirkkoherra

4.10.2023 06.00