Uutisia

Uutislistaukseen

Lue hartauskirjoitus

11.9.2019 06.00

Iänkaikkinen elämä – ketä kiinnostaa?

Luukkaan evankeliumissa (10: 25-37) Lainopettaja haastoi Jeesusta, ja esitti hänelle kysymyksen, mitä lainopettajan pitäisi tehdä, että saisi itselleen iänkaikkisen elämän. Kysymys iänkaikkisesta elämästä voi tuntua vieraalta huolenaiheelta monille tämän päivän ihmiselle.

Viimeisten vuosikymmenien aikana suomalaisten usko kuolemanjälkeiseen elämään on heikentynyt merkittävästi. Kuolemaan kaiken loppuna uskoo noin kolmasosa suomalaisista. Erityisesti nuoret aikuiset kokevat kuoleman kaiken loppuna. Harmi, että meillä ei ole tutkimustietoa siitä, kuinka paljon toivomme, että elämä jatkuisi kuoleman jälkeen. Tai pelkäämmekö, että kuoleman jälkeen on vain tyhjyys.

Ylipäätään käsite ”iänkaikkinen elämä” saattaa kuulostaa vieraalle nuorten korvissa. Kiinnostus ei niinkään kohdistu tuonpuoleiseen, vaan tässä elämässä oleviin huolenaiheisiin, kuten hyvinvointiin ja ympäristö- ja ilmastokatastrofiin. Vähemmän pohditaan, mitä on kuoleman rajan takana.

Hautausmaamme kuitenkin loistavat syksyn tullen kynttilöiden valosta, kun muistamme poisnukkuneita rakkaitamme. Varmasti toivomme, että vielä näkisimme, taivaassa tai iankaikkisessa elämässä, sanamuodolla ei lie väliä.

 

Kirsi Pohjola

Yhteiskuntavastuun pappi