Uutisia

Uutislistaukseen

Lue hartauskirjoitus

11.12.2019 06.00

Elämme adventin aikaa

Adventti tarkoittaa joulua edeltävää odotuksen aikaa. Tänä vuonna adventti sijoittuu ajanjaksoon 1.12.-24.12. Ensimmäisestä adventista myös samalla alkaa uusi kirkkovuosi. Sunnuntaina 15.12. vietämme kolmatta adventtisunnuntaita, jonka tunnus on ”Tehkää tie kuninkaalle”.

Adventin aikajaksoa ajatellaan ja perustellaan yleisesti joulua edeltäväksi odotuksen ajaksi sekä samalla lisääntyvän valon ajaksi. Johannes kertoo evankeliuminsa alussa, että totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, tuli maailmaan. Johannes tarkoittaa tällä valkeudella Jeesuksen syntymää meidän ihmisten keskelle, Pelastajanamme. Kristillinen joulukertomus muistuttaa meitä aina uudestaan tästä valtavasta tapahtumasta.

Jumalan profeetat ennustivat Jeesuksen syntymän yksityiskohtia satoja vuosia ennen kuin se tapahtui. Meille, sinulle ja minulle, nämä tapahtumat on kirjattu Raamattuun, joka on Jumalan oma, muuttumaton ja ikuinen Sana.

Jumalan ilmoittamalla raamatullisella  totuudella on meille kuitenkin merkitystä vain silloin, kun otamme tämän ihmeellisen pelastusilmoituksen omakohtaisesti vastaan. Jumalan evankeliumi on Raamatun ilmoituksen mukaan vietävä tiedoksi, saarnattava, kaikille ihmisille. Ne, jotka kuulevat evankeliumin ja ottavat sen vastaan, heille Jeesus antoi ja antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Tämä on kaikkinensa Jumalan teko. Meillä itsellämme ei ole mitään osuutta oman pelastuksemme asiassa. Apostoli Paavali kirjoittaa asian  ymmärrettävään muotoon Efesolaiskirjeessä (Ef. 2:8) ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta-se on Jumalan lahja”).

Mikäli koet elämässäsi tyhjyyttä tai tarkoituksettomuutta, ota vaarin profeetallisesta sanasta eli avaa Raamattusi ja pyydä, että Jumala avaa silmäsi näkemään lakinsa ihmeitä (Psalmi 119:18). Kun tämä tapahtuu, huomaat heti, että elämässäsi on tapahtunut jotain, mistä et koko elämäsi aikana osaa kyllin kiittää.

Hyvää adventtia

Pekka Rahkila