Uutisia

Uutislistaukseen

Lue hartauskirjoitus

2.9.2020 06.00

Voiko olla kaikkien kaveri?

Asuntovaunumatkailijoiden tunnetussa laulussa sanotaan, että ”karavaanari on kaikkien kaveri”. Tämä lienee ystävällinen hyvän tahdon viesti muille tiellä liikkujille. Mutta onko todellisuudessa mahdollista olla kaikkien kaveri?

   Inhimillisesti, ihmisvoimin, emme pysty olemaan ystävä kaikille eivätkä kaikki ole minun ystäviäni. Ystävyyteen liittyy molemminpuolinen vuorovaikutussuhde, jossa hyvää jaetaan puolin ja toisin ja josta molemmat osapuolet hyötyvät. Vilpitönkin ystävyys pitää ansaita. Sama koskee myös aviosuhdetta. Jos aviorakkaus toiselta osapuolelta hiipuu, on vaikea pitää suhdetta yllä yksipuolisesti.

   Ystävyys on ihmisluontoon kuuluva, universaali ominaisuus. Tähän Jeesuskin Vuorisaarnassa (Matt. 5: 43-48) viittaa, kun hän muistuttaa ystävyyden luonnollisesta lainalaisuudesta, jonka mukaan kaikkialla ystävät rakastavat toisiaan.

   Jeesus kuitenkin nostaa ystävärakkauden yläpuolelle ja tavoiteltavaksi jotakin ennenkuulumatonta: vihamiehen rakastamisen! Kuinka tämä on mahdollista ja kuka siihen muka kykenee?

   Arkitodellisuudessa joudumme usein tilanteisiin, joissa ystävyytemme on koetuksella. Edes sukulaista, työkaveria tai naapuria ei aina ole helppo rakastaa, hyvä että sietää. Kuitenkin Jeesus asettaa kristityn vielä paljon haastavamman tehtävän eteen.

   Kristikunnan alusta asti uskonsa tunnustaneet ovat joutuneet vihan ja vainon kohteeksi. Ensimmäinen marttyyri Stefanos rukoili kivittäjiensä puolesta: ”Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä!” Kristillinen todistus läpi vuosisatojen kertoo siitä kuinka yksityiset kristityt ovat kyenneet kohtaamaan vainoojansa Jumalan rakkaudella.

   Kristillisen kulttuurin Suomessa uskovat ovat saaneet elää pitkään rauhassa. Viime vuosina tilanne on kuitenkin muuttunut ja tunnustavat kristityt ovat joutumassa painostuksen ja jopa henkisen vainon kohteeksi. Uusi tilanne haastaa uskovat myös Suomessa rakastamaan vainoojia ja rukoilemaan heidän puolestaan.

   Jumalan rakkaus, agape, voi lopulta uudistaa myös menetetyn ystävä- tai aviorakkautemme. Me voimme rakastaa ja antaa toisten väärintekemiset anteeksi, koska Jumala on ensin meitä rakastanut ja antanut meidän syntimme anteeksi. Vain Jumalan rakkaus voi tehdä meistä kaikkien kaverin.

Juhani Räsänen