Rippikoulu

 

Rippikoulu käydään pääsääntöisesti sinä vuonna, jolloin täytetään viisitoista vuotta. Rippikoulu tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden pohtia elämän tärkeitä kysymyksiä: suhdetta itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Sekä perehdytään siihen uskoon, joka kasteessa lahjoitetaan.
Rippikoulun käyminen on vapaaehtoista.

Ilmoittautuminen

Syksyllä nuorisotyönohjaaja käy koulussa kertomassa 8. luokkalaisille rippikoulusta ja samalla jakavat rippikouluun ilmoittautumislomakkeet.  Paikalta puuttuneille seurakunnan jäsenille laput lähetetään postitse kotiin.
Ripari-info koululla 8-luokkalaisille 7.10.2021. 

Rippikoulu kutsu, ilmoittautumislomake ja esitieto-lomake tulevat tälle sivulle viikolla 40. Kyseiset paperit jaetaan 8-luokkalaisille koulussa ripari-infossa. Poissaoleville seurakunnan jäsenille paperit postitetaan infon jälkeen. 
 

Rippikouluun kuuluu

Rippikoulu alkaa rippikouluun ilmoittautuneiden ja heidän huoltajiensa yhteisestä Ripari Startista. Sen jälkeen alkaa seurakuntaan tutustumisjakso, johon kuuluu erilaisten tehtävien suorittamien ja teemapäivät. Rippikoululeiri on 7 päivän mittainen. Seurakuntamme tarjoaa myös leirittömän vaihtoehdon; päivärippikoulun.

Konfirmaatio ja rippijuhlat

Rippikoulu huipentuu konfirmaatiojuhlaa kirkossa. Konfirmaatio on kasteen ja kastetun vahvistamista.
Konfirmaatio edellyttää, että sinut on kastettu, olet kirkon jäsen ja rippikoulun käynyt.

Jos et kuulu kirkkoon ja haluat käydä rippikoulun ja tulla konfirmoiduksi, se onnistuu. Jos sinua ei ole lapsena kastettu, kaste toimitetaan rippikoulun alkupuolella. Pappi on asiasta yhteydessä sinuun ja perheeseesi. 

Rippijuhlat voi järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai jossain muussa sopivassa ja mieluisassa paikassa.

Rippikoulun jälkeen oikeutesi

Konfirmaation jälkeen rippikoulun käyneellä on oikeus toimia kummina, käydä itsenäisesti ehtoollisella ja saada kirkollinen avioliittoon vihkiminen. 16 vuotta täytettyäsi voit äänestää kirkollisissa vaaleissa (vaikket olisi rippikoulu käynyt) tai asettua itse ehdokkaaksi 18 -vuotiaana.

Jumiksen osat pitäisi saada järjestykseen
Konfirmaatio

Rippikoulun lähtökohtana on Jeesuksen kaste- ja lähetyskäsky:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt.28:16-20)

Ota yhteyttä

Nuorisotyönohjaaja

Nuorisotyöntoimiston käyntiosoite: Jousitie 42 A, Joutsa. Nuorisotyötä 80%, diakoniatyötä 20%