Kirkkovaltuuston / kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Hallintoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä seurakunnan kirkkoherraan tai talouspäällikköön.
Kirkkoherra on virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja (KJ 6 luku § 13).
Talouspäällikkö on kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä ja toimii myös esittelijänä neuvostossa vastuualueensa asioissa.

Tarkastetut pöytäkirjat liitteinen ovat yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa.

Vuosi 2020

Kirkkovaltuuston kokoukset

26.08.2020

24.06.2020

08.04.2020

16.03.2020

02.01.2020

 

Kirkkoneuvoston kokoukset

19.11.2020

14.10.2020

16.09.2020

13.08.2020

01.07.2020

14.05.2020

18.03.2020

27.02.2020

 

Vuosi 2019

Kirkkovaltuuston kokoukset

13.6.2019

23.1.2019

Kirkkoneuvoston kokoukset

19.12.2019

26.11.2019

21.11.2019

10.10.2019

12.9.2019

29.8.2019

27.6.2019

23.5.2019

17.4.2019

29.3.2019

13.3.2019

28.2.2019

31.1.2019

3.1.2019

Vuosi 2018

 

Kirkkovaltuuston kokoukset

27.12.2018

11.10.2018

02.08.2018

25.06.2018

16.05.2018

 

Kirkkoneuvoston kokoukset

13.12.2018

29.11.2018

25.10.2018

20.09.2018

30.08.2018

25.07.2018

25.06.2018

18.06.2018

07.06.2018

24.05.2018

25.04.2018

11.04.2018

28.03.2018

21.02.2018

24.01.2018

Vuosi 2017

Kirkkovaltuuston kokoukset

04.01.2017

18.05.2017

07.06.2017

16.11.2017

28.12.2017

 

 

Kirkkoneuvoston kokoukset

18.01.2017

22.02.2017

23.03.2017

10.05.2017

24.05.2017

07.06.2017

15.06.2017

15.08.2017

27.09.2017

26.10.2017

16.11.2017

29.11.2017

19.12.2017

 

Vuosi 2016

Kirkkovaltuuston kokoukset

09.02.2016 vaalikokous: hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali

25.05.2016

19.10.2016

14.12.2016

Kirkkoneuvoston kokoukset

09.02.2016

23.03.2016

11.05.2016

25.05.2016

08.06.2016

28.06.2016

29.09.2016

02.11.2016

30.11.2016

Vuosi 2015

Kirkkovaltuuston kokoukset

08.01.2015
20.05.2015
29.10.2015
17.12.2015

Kirkkoneuvoston kokoukset

20.01.2015
25.02.2015
29.04.2015
20.05.2015
24.09.2015
14.10.2015
29.10.2015
03.12.2015

Vuosi 2014

Kirkkovaltuuston kokoukset

22.05.2014
13.08.2014
05.11.2014

Kirkkoneuvoston kokoukset

30.01.2014
05.03.2014
02.04.2014
13.05.2014
22.05.2014
28.07.2014
08.10.2014
22.10.2014
10.12.2014

 

KIRKKOLAKI 25 luku 3 §
Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä
Pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan tai seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu.

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja tai alistus- tai valitusviranomaisen päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi (kirkkolaki 24 luku 11 §)

Seurakunnan jäsenen oikaisuvaatimus- ja valitusaika luetaan siitä, kun päätöksen pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun pöytäkirja tai päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.