Työryhmät 2023 - 2024

Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen työryhmiin 6 jäsentä ja 3 varajäsentä seurakunnan jäsenistä.

Kirkkoneuvosto teki valinnat 23.2.2023

 

JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA AIKUISTYÖN TYÖRYHMÄ

Jäsenet                              

Marja-Terttu Huuskola

Mikko Pylvänäinen

Aila Niinikoski

Leena Makkonen

Matti Hytönen

Merja Hauvala

Varajäsenet

Anna-Mari Vilander

Tarja Pylvänäinen

Irene Manninen

 

KASVATUKSEN TYÖRYHMÄ

Jäsenet 

Matti Kosonen

Mikko Pylvänäinen

Pasi Olkkonen

Pirjo Olkkonen

Elisa Kangas-Tuhkio

Pirkko Simo                   

Varajäsenet

Aila Niinikoski

Tarja Pylvänäinen

Hanne Laitinen

 

LÄHETYS JA EVANKELIOIMISEN TYÖRYHMÄ

Jäsenet                              

Tiina Peltonen

Raija Mykkänen

Irene Manninen

Aila Eskelinen

Tero Marttila

Mirja Kotimäki

Varajäsenet

Markku Malin

Sakari Eskelinen

Pirkko Vilkman

 

DIAKONIA TYÖRYHMÄ

Jäsenet                              

Satu Suoranta

Anja Malin

Annikki Uosukainen-Juuti

Päivi Onali

Eila Kivinen

Aarre Talja

Kirsti Häkkinen

Varajäsen

Teuvo Kuitunen

Katri Viinikainen

Eila Koskiniemi

 

 

Työryhmien tehtävänä on

  • määritellä työalan toimintatavoitteet ja suunnitella toimintaa kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan
  • edistää ja toteuttaa työalansa seurakuntatyötä koko seurakunnan alueella yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa
  • tehdä esityksiä kirkkoneuvostolle toimialastaan
  • tehdä muut kirkkoneuvoston sille osoittamat tehtävät

Työryhmä

  • valitsee keskuudestaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen
  • sihteeri laatii muistion kokouksista ja sen päätöksistä
  • kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kutsun tulee olla jäsenillä vähintään 3 vrk:ta ennen kokousta
  • voi kutsua asiantuntija- ja lisäjäseniä tiettyä tehtävää varten