Työryhmät 2019-2020

Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen työryhmiin 6 jäsentä ja 3 varajäsentä seurakunnan jäsenistä.

 

Jumalanpalveluselämä ja aikuistyön työryhmä

Jäsenet                              

Heikinoja Lea                     

Kiviniemi Ulla                     

Pylvänäinen Mikko             

Makkonen Leena

Nieminen Niilo

Nieminen Seija

Varajäsenet

Hietanen Pirkko

Eskelinen Sakari

Seimola Pertti

 

Kasvatuksen työryhmä

Jäsenet                              

Kosonen Matti                    

Aroheinä Tiina                    

Pylvänäinen Mikko             

Seimola Pirjo

Kovanen Pirjo

Jäsen

Varajäsenet

Partanen Jukka

Majanen Mikko

Kiviö Pirkko

 

Lähetys ja evankelioimisen työryhmä

Jäsenet                              

Jäsen                                   

Marttila Tero                        

Långström Sirkka                

Malin Markku

Jäsen

Salonen Heikki

Varajäsenet

Hauvala Merja

Kotimäki Mirja

Uljamo Pekka

 

Diakonia työryhmä

Jäsenet                              

Talja Aarre                          

Kivinen Eila                         

Kuitunen Antero                  

Kuitunen Teuvo

Malin Anja

Vilkman Pirkko

Varajäsen

Uosukainen-Juuti Annikki

Viinikainen Katri

Koskiniemi Eira

 

 

Työryhmien tehtävänä on

  • määritellä työalan toimintatavoitteet ja suunnitella toimintaa kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan
  • edistää ja toteuttaa työalansa seurakuntatyötä koko seurakunnan alueella yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa
  • tehdä esityksiä kirkkoneuvostolle toimialastaan
  • tehdä muut kirkkoneuvoston sille osoittamat tehtävät

Työryhmä

  • valitsee keskuudestaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen
  • sihteeri laatii muistion kokouksista ja sen päätöksistä
  • kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kutsun tulee olla jäsenillä vähintään 3 vrk:ta ennen kokousta
  • voi kutsua asiantuntija- ja lisäjäseniä tiettyä tehtävää varten