Työryhmät

Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen työryhmiin 6 jäsentä ja 3 varajäsentä seurakunnan jäsenistä.

Jumalanpalveluselämä ja aikuistyö      

Heikinoja Lea

Kiviniemi Ulla

Makkonen Leena

Nieminen Niilo

Nieminen Seija

Pylvänäinen Mikko

 

varajäsenet:

Eskelinen Sakari

Hietanen Pirkko

Seimola Pertti

 

Kasvatus (toimikausi 2019-2020)      
Kosonen Matti
Aroheinä Tiina
Pylvänäinen Mikko
Kovanen Pirjo
Seimola Pirjo
Olkkonen Pasi

Varajäsenet:
Jukka Partanen
Mikko Majanen
Pirkkö Kiviö


Lähetys ja evankelioiminen     
Eskelinen Aila
Lahti Jarmo
Lyytinen Sylvi
Malin Markku
Manninen Irene
Salonen Heikki

Varajäsenet:
Kiviö Pirkko
Kotimäki Mirja
Marttila Tero

 
Diakoniatyö    
Kallioinen Matti
Kivinen Eila
Kuitunen Antero
Kuitunen Teuvo
Piilola Sirkka
Vilkman Pirkko

Varajäsenet:
Viinikainen Katri
Koskiniemi Eira
Puttonen Kalevi
 

Työryhmien tehtävänä on

  • määritellä työalan toimintatavoitteet ja suunnitella toimintaa kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan
  • edistää ja toteuttaa työalansa seurakuntatyötä koko seurakunnan alueella yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa
  • tehdä esityksiä kirkkoneuvostolle toimialastaan
  • tehdä muut kirkkoneuvoston sille osoittamat tehtävät

Työryhmä

  • valitsee keskuudestaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen
  • sihteeri laatii muistion kokouksista ja sen päätöksistä
  • kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kutsun tulee olla jäsenillä vähintään 3 vrk:ta ennen kokousta
  • voi kutsua asiantuntija- ja lisäjäseniä tiettyä tehtävää varten