Työryhmät 2023 - 2024

Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen työryhmiin 6 jäsentä ja 3 varajäsentä seurakunnan jäsenistä.

Kirkkoneuvosto teki valinnat 23.2.2023

 

Jumalanpalveluselämä ja aikuistyön työryhmä

Jäsenet                              

 

Varajäsenet

 

 

Kasvatuksen työryhmä

Jäsenet   
Elisa Kangas-Tuhkio
Matti Kosonen
Pirjo Olkkonen
Pasi Olkkonen
Mikko Pylvänäinen
Pirkko Simo                          

Varajäsenet
Hanne Laitinen
Aila Niinikoski
Tarja Pylvänäinen

 

Lähetys ja evankelioimisen työryhmä

Jäsenet                              

 

Varajäsenet

 

 

Diakonia työryhmä

Jäsenet                              

 

Varajäsen

 

 

 

Työryhmien tehtävänä on

  • määritellä työalan toimintatavoitteet ja suunnitella toimintaa kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan
  • edistää ja toteuttaa työalansa seurakuntatyötä koko seurakunnan alueella yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa
  • tehdä esityksiä kirkkoneuvostolle toimialastaan
  • tehdä muut kirkkoneuvoston sille osoittamat tehtävät

Työryhmä

  • valitsee keskuudestaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen
  • sihteeri laatii muistion kokouksista ja sen päätöksistä
  • kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kutsun tulee olla jäsenillä vähintään 3 vrk:ta ennen kokousta
  • voi kutsua asiantuntija- ja lisäjäseniä tiettyä tehtävää varten