Leivonmäen kappelineuvosto

Leivonmäen kunta ja seurakunta yhdistyivät Joutsaan vuoden 2008 alusta ja Leivonmäen seurakunnasta muodostettiin kappeliseurakunta. Ennestään Joutsan seurakunnassa oli jo kaksi vuotta aiemmin perustettu Luhangan kappeliseurakunta.

Joutsan seurakunnalla on yksi yhteinen kirkkovaltuusto, joka valitaan nelivuotiskaudeksi seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston ja kappelineuvostot. Seurakunnan hallinnosta

Leivonmäen kappelin toimintaa johtaa kappelineuvosto, johon kuuluvat:

Viola Fredin (puheenjohtaja), 040 729 4134, viola.fredin@gmail.com

Arto Virtanen (varapuheenjohtaja)

Matti Kosonen, 040 564 9114, kososenmatti@gmail.com

Jukka Partanen, 040 567 0331, jukka_.partanen@pp.inet.fi

Anja Hujanen

Helena Kuusisto

Pirjo Olkkonen, kirkkoneuvoston edustaja

Hannele Kärkkäinen, seurakuntapastori (sihteeri)

Kappelineuvoston tehtävät:

  • seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
  • asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia (tukiryhmät) kappeliseurakunnan toimialaan kuuluvia tehtäviä varten;
  • valvoa ja seurata kappeliseurakunnan alueen taloudellisten asioiden hoitamista sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
  • tehdä kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kappeliseurakunnan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus;
  • vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle;
  • antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen päätettävästä kolehtisuunnitelmasta;
  • valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa kirkkoneuvostolle lausunto henkilökuntaa kappeliseurakunnan toimintaa varten osoitettaessa tai valittaessa;
  • valvoa ja hoitaa kappeliseurakunnan kirkkoja ja hautausmaata kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti;
  • valvoa seurakunnan muuta omaisuutta kappeliseurakunnan alueella kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Kappelineuvoston on annettava kirkkoneuvostolle vuosittain sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus kappeliseurakunnan edellisen vuoden toiminnasta.

Kappelineuvosto päättää seurakunnan talousarviossa sille osoitetuista varoista ja kappeliseurakunnan omalla toiminnalla hankituista varoista. Kappelineuvoston käytettävissä olevista varoista maksettavien laskujen ja muiden menojen hyväksymismenettelystä sekä mitä muuta kappelineuvoston on varjojenkäytössä noudatettava, on voimassa, mitä siitä seurakunnan taloussäännössä ja sen nojalla määrätään. Seurakunnan taloustoimisto huolehtii kappeliseurakunnan rahatoimesta ja kirjanpidosta.

Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan pappi ja kuusi varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappelineuvoston jäsenet. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa. Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Kappeliseurakuntien papit hoitavat kappeliseurakunnan alueella tapahtuvaa hengellistä toimintaa. Kappelien papit osallistuvat myös koko seurakunnan alueella tapahtuvaan seurakunnalliseen työhön. Seurakunnan henkilöstö huolehtii kappeliseurakunnan alueen työtehtävistä omien johtosääntöjensä, toimenkuviensa ja työsopimustensa sekä esimiesten määräysten mukaisesti.