Virkatodistukset ja sukututkimus


Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri antaa virkatodistuksia ja sukuselvitystietoja Joutsan, Luhangan ja Leivonmäen seurakunnan kirkonkirjoista. Luhangan seurakunta liittyi Joutsan seurakuntaan 1.1.2006 ja Leivonmäen seurakunta kuntaliitoksen myötä 1.1.2008.

Tilaukset organisaatiot puhelimitse 041 730 2591 tai sähköisellä lomakkeella. Noudata lomakkeen ohjeita.                                                       

Tilaukset yksityishenkilöt  puhelimitse 041 730 2591 tai  tilaa virkatodistus - palvelustaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Huom. sähköisellä lomakkeella ei voi tilata sukututkimusta, kt. lisätietoa: sukututkimus.

Tarkista sukuselvityksen toimitusaika Lapua hiippakunnan aluekeskusrekisterin sivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan virkatodistuksia ei lähetetä sähköpostitse.

Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnatLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

Virkatodistusta tarvitaan esim. perunkirjoitusta varten tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita. Passia ja ajokorttia varten ei enää nykyisin tarvita virkatodistusta.
Ulkomaan viranomaisia varten voi saada virkatodistuksen monikieliselle lomakkeelle (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska).

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon.
Vainajasta tarvitaan perunkirjoitusta varten katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien.

Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan; tämä todistus kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti (vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia mahdollisista muista Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen).

Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla. Seurakuntien yhteystietojaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Ns. elää-todistus eli todistus elossa olevasta ev.lut. kirkon jäsenestä tilataan siitä ev.lut. seurakunnasta, jossa hän on kirjoilla, jollei hänestä ole elää-merkintää muissa ev.lut. seurakuntien antamissa todistuksissa.

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) 51 §:ssä säädetään siitä, että luovutettuja tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on luovutettu.

 

Sukututkimus

Kirkkoherranvirastossa Joutsassa voidaan tehdä sukuselvityksiä käytettävissä olevien mikrokorttien mukaan: Joutsan kirkonkirjoista mikrokortit alkaen vuodesta 1849, Leivonmäen alkaen vuodesta 1853 ja Luhangan alkaen vuodesta 1853. Näitä vanhempia tietoja on mahdollisuuksien mukaan saatavissa/tutkittavissa itse arkistolaitoksissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Jyväskylän maakunta-arkistoLinkki avautuu uudessa välilehdessä säilyttää vuotta 1900 vanhempia Joutsan, Luhangan ja Leivonmäen kirkonkirjoja. Maakunta-arkistossa myös tehdään niihin perustuvia virallisiin tarkoituksiin tarvittavia sukuselvityksiä (esim. perunkirjoitus) sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin liittyviä sukuselvityksiä

Joutsan Pappilan palossa vuonna 1912 tuhoutuivat Joutsan historiakirjat (syntyneet ja kastetut, kuolleet ja haudatut, kuulutetut ja vihityt sekä muuttaneiden luettelot) ja suurin osa muutakin Joutsan arkistoa vuosilta 1789 - 1912. Rippikirjat vuodesta 1793 ja lastenkirjat vuodesta 1801 alkaen ovat sen sijaan säilyneet. Näistä seikoista johtuen Joutsassa 1800-luvulla syntyneen tai asuneen henkilön tietojen etsintää helpottaa kaikki henkilöstä olevat tiedot 1900-luvun puolelta (esim. muuttopäivä, vihkimisaika, kuolinpäivä, Joutsassa syntyneen lapsen syntymäaika)  tai  tieto kylästä/talosta, jossa henkilö on asunut.

Sukututkimuksia koskevat tilaukset ja tietojen luovutukset tapahtuvat aina kirjallisesti ja tiedot lähetetään postitse.
Sukututkimusselvitystä laadittaessa yhdelle todistukselle merkitään vain kaksi sukupolvea. Mikäli päähenkilön lisäksi viitehenkilöistä (esim. vanhemmat, sisarukset, puoliso, lapset) halutaan nimi-, syntymäaika- ja mahdollisen kuolintiedon lisäksi muita tietoja, hänestä on tehtävä eri tilaus.
Sukututkimustilauksiin vastausaika saattaa olla useampi kuukausi riippuen kirkkoherranviraston muista töistä (virastoresurssien vähyys) sekä jonossa olevien sukututkimustilauksien määrästä.

Alla olevasta linkistä lisätietoja sukututkimustietojen tilaamiseen:
Sukututkimus - Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri (akrlapua.fi)

Sukututkimusta voi tehdä itse

Seurakuntien mikrofilmattu aineisto on asiakkaiden käytössä kansallisarkiston toimipaikoissa (Joutsaa lähin Jyväskylässä).

Seurakuntien sataa vuotta vanhempia väestörekisteriasiakirjoja digitoidaan jatkuvasti arkistolaitoksen digitaaliarkistoonLinkki avautuu uudessa välilehdessä.
Digitoituja kirkonkirjoja löytyy myös Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksenLinkki avautuu uudessa välilehdessä sivuilla.
Suomen SukututkimusseuranLinkki avautuu uudessa välilehdessä sivuilta löytyy kattavasti tietoa sukututkimuksesta ja Hiski-tietokanta.

Sukututkijoiden käytössä on kirkkoherranvirastossa Joutsassa mikrokortit ja niiden lukulaite Joutsan, Luhangan ja Leivonmäen kirkonkirjoista (100 vuotta vanhemmat tiedot). Tutkimusta voi tehdä viraston aukioloaikoina. Varaa aika soittamalla etukäteen kirkkoherranvirastoon. Tarvittaessa virastotyöntekijä voi opastaa alkuun lukulaitteen ja korttien käytössä. On suositeltavaa, että sukututkimusta tekevä on tutustunut kirkonkirjojen tutkimiseen aiemmin mm. kansalaisopistot järjestävät sukututkimuskursseja.

Sukututkimukseen liittyviä sivustoja:

Kirkon sivuilla sukututkimustietoa

Sukututkimuslinkkejä kootustiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Sukututkimus internetissä - tärkeimpien kotisivujen esittelyLinkki avautuu uudessa välilehdessä