Kirkkovaltuusto

Seurakuntavaaleissa 2018 nelivuotiskaudeksi valitut Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet:

 

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Jaakkola Teuvo, pj.

 

 

Hujanen Pekka, varapj.

 

 

Eskelinen Sakari

040 580 7081

sakari.eskelinen@pp.inet.fi

Hytönen Pekka

 

 

Kiviö Pirkko

040 060 6163

impivaara.pirkko@outlook.com

Kosonen Matti

040 564 9114

kososenmatti@gmail.com

Olkkonen Pirjo                   

040 084 7957

pike.kovanen@gmail.com

Kuitunen Teuvo

050 598 8978

teuvo.kuitunen@gmail.com

Långström Sirkka

044 541 5467

sirkka.langstrom@gmail.com

Majanen Mikko

040 715 7030

majanen.mikko@gmail.com

Malin Markku

 

 

Mäkinen Pirjo

 

 

Nieminen Niilo

040 064 2215

niilo.nieminen@gmail.com

Niinikoski Aila

040 028 4667

niinikoski.aila@gmail.com

Pohjola Kirsi

044 780 7010

kirsi.a.pohjola@evl.fi

Talja Aarre

040 844 5216

arska238@luukku.com

Temisevä Liisa

 

 

Uljamo Pekka                   

 

 

Virtanen Arto                    

 

 

 

 

 

Varajäsenet

 

 

Partanen Jukka

040 567 0331

jukka_.partanen@pp.inet.fi

Lintunen Soile

 

 

Marttila Tero

 

 

 

 

Matkalaskulomake (excel)

Matkalaskulomake (PDF)

Seurakuntavaalit 2018

Äänioikeutettuja seurakuntalaisia oli 3546, joista äänesti 594 jolloin äänestysprosentti oli 14,4 %. Nuoria 16-17-vuotiaita äänioikeutettuja vaaleissa oli 79 joista kaksi (2) kävi äänestemässä jolloin heidän äänestysprosentti oli 2,5%:a. Ennakkoääniä Joutsan seurakuntavaaleissa annettiin 11%:a.

Kirkkovaltuustoon valittujen jäsenten keski-ikä on 65 vuotta. Valtuuston 19 jäsenestä seitsemän (7) on naisia ja kaksitoista (12) miehiä.

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla joka neljäs vuosi valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Kirkkovaltuustoon valitaan seurakunnan koosta riippuen 11–39 luottamushenkilöä.
Kirkkovaltuusto päättää

    - seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
    - perittävästä kirkollisverosta,
    - rakennushankkeista ja
    - virkojen perustamisesta.
Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja.

Valtuusto valitsee jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.