Kirkkovaltuusto

Seurakuntavaaleissa 2014 nelivuotiskaudeksi valitut Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet:

Kallioinen Matti (pj.),   050-3608769, matti.kallioinenATgmail.com
Kuitunen Teuvo (varapj.),  050-5988978, teuvo.kuitunenATgmail.com
Ahola Risto
Eskelinen Sakari,   040-5807081
Hujanen Pekka,  0400-646874, pekka.h@leihu.inet.fi
Hytönen Pekka,   0400-543990, hytonenpekka4ATgmail.com
Jaakkola Teuvo,  040-7159761, teuvo.jaakkolaATgmail.com
Kuitunen Antero,   0400-641760, antero.kuitunen1940ATgmail.com
Kärnä Tuomo,   040-5510134, tuomo.karnaATyahoo.com
Lintunen Jari
Malin Markku,   0400-436107, markku.malinATgmail.com
Nieminen Niilo,   0400-642215, niilo.nieminenATgmail.com
Niinikoski Aila,   0400-586503, niinikoski.ailaATgmail.com
Oksanen Lasse,  040-9650438, lasseoksanenATgmail.com
Oksanen Petteri,  0400-420761, pepi.oksanenATgmail.com
Partanen Jukka, 040-5670331, jukka_.partanenATpp.inet.fi
Talja Aarre,  040-8445216, arska238ATluukku.com
Temisevä Liisa,  0400-833401, liisa.temisevaATluukku.com
Vilander AnnaMarja,  0400-480664, annamarja.vilanderATpuutarhaliitto.fi

Luottamushenkilöiden yhteystiedot merkitään siihen luvan antaneilta.

 

Seurakuntavaalit 2014

Äänioikeutettuja seurakuntalaisia oli 3972, joista äänesti 939. Äänioikeutetuista nuoria 16-17-vuotiaita oli 89 ja heistä äänesti 15 eli 16.9 %. Äänestysprosentti Joutsan seurakunnassa oli 23.6 (äänestysprosentti koko maassa 15.5 %). Ennakkoon Joutsan seurakuntavaaleissa äänesti 16.3 %.

Kirkkovaltuustoon valittujen jäsenten keski-ikä on 62 vuotta. Heistä 16 on miestä ja 3 naista.

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla joka neljäs vuosi valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Kirkkovaltuustoon valitaan seurakunnan koosta riippuen 11–39 luottamushenkilöä.
Kirkkovaltuusto päättää

    - seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
    - perittävästä kirkollisverosta,
    - rakennushankkeista ja
    - virkojen perustamisesta.
Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja.

Valtuusto valitsee jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.