Kirkkovaltuusto

Seurakuntavaaleissa 2018 nelivuotiskaudeksi valitut Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet:

Jaakkola Teuvo, valtuuston puheenjohtaja                 

Hujanen Pekka, valtuuston varapuheenjohtaja                 

Eskelinen Sakari                

Hytönen Pekka                  

Kiviö Pirkko                      

Kosonen Matti                   

Kovanen Pirjo                    

Kuitunen Teuvo                 

Långström Sirkka              

Majanen Mikko                 

Malin Markku                    

Mäkinen Pirjo                    

Nieminen Niilo                  

Niinikoski Aila                  

Pohjola Kirsi                      

Talja Aarre                        

Temisevä Liisa                  

Uljamo Pekka                    

Virtanen Arto                    

 

Matkalaskulomake (excel)

Matkalaskulomake (PDF)

Seurakuntavaalit 2018

Äänioikeutettuja seurakuntalaisia oli 3546, joista äänesti 594 jolloin äänestysprosentti oli 14,4 %. Nuoria 16-17-vuotiaita äänioikeutettuja vaaleissa oli 79 joista kaksi (2) kävi äänestemässä jolloin heidän äänestysprosentti oli 2,5%:a. Ennakkoääniä Joutsan seurakuntavaaleissa annettiin 11%:a.

Kirkkovaltuustoon valittujen jäsenten keski-ikä on 65 vuotta. Valtuuston 19 jäsenestä seitsemän (7) on naisia ja kaksitoista (12) miehiä.

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla joka neljäs vuosi valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Kirkkovaltuustoon valitaan seurakunnan koosta riippuen 11–39 luottamushenkilöä.
Kirkkovaltuusto päättää

    - seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
    - perittävästä kirkollisverosta,
    - rakennushankkeista ja
    - virkojen perustamisesta.
Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja.

Valtuusto valitsee jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.