Kirkkovaltuusto

Seurakuntavaaleissa 2022-3 nelivuotiskaudeksi 2023-2026 valitut Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet:

 

Nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Jaakkola Teuvo, pj.

 

 

Hujanen Pekka, varapj.

040 064 6874

pekka.h@leihu.inet.fi

Avikainen Ansa

046 647 6366 ansa.avi@gmail.com

Ekroos Aarno

040 576 4548 aarno.ekroos@netti.fi

Eskelinen Sakari

040 580 7081

sakari.eskelinen9@gmail.com

Fredin Viola

040 729 4134

viola.fredin@gmail.com

Hännikäinen Timo

 

 

Kangas-Tuhkio Elisa

040 521 8922

elisa.jaakkola@gmail.com

Majanen Mikko            

040 715 7030

majanen.mikko@gmail.com

Niinikoski Aila

040 028 4667

niinikoski.aila@gmail.com

Olkkonen Pirjo      

040 084 7957

pirjoanneli.olkkonen@gmail.com

Partanen Jukka

040 567 0331

jukka_.partanen@pp.inet.fi

Talja Aarre

040 844 5216

arska238@luukku.com

Vilkman Pirkko

 

 

Virtanen Arto

 

 

 

 

 

Varajäsenet

 

 

Tiemäki Arto

040 001 4323

arto.tiemaki@gmail.com

Marttila Tero

 

 

 

 

 

 

 

Matkalaskulomake (excel)

Matkalaskulomake (PDF)

Seurakuntavaalit 2018

Äänioikeutettuja seurakuntalaisia oli 3546, joista äänesti 594 jolloin äänestysprosentti oli 14,4 %. Nuoria 16-17-vuotiaita äänioikeutettuja vaaleissa oli 79 joista kaksi (2) kävi äänestemässä jolloin heidän äänestysprosentti oli 2,5%:a. Ennakkoääniä Joutsan seurakuntavaaleissa annettiin 11%:a.

Kirkkovaltuustoon valittujen jäsenten keski-ikä on 65 vuotta. Valtuuston 19 jäsenestä seitsemän (7) on naisia ja kaksitoista (12) miehiä.

Seurakuntavaalit 2022-3

Tiedot päivitetään. Seurakunnan jäsenmäärän pienentymisen johdosta seurakuntavaaleissa valittiin 15 jäsentä, kun edellisellä kaudella jäseniä oli ollut 19. Valtuuston 15 jäsenestä kuusi (6) on naisia ja yhdeksän (9) miehiä.

 

Kirkkovaltuusto on yksittäisen seurakunnan ylin päättävä elin. Vaaleilla joka neljäs vuosi valittavan valtuuston puheenjohtajana toimii maallikko. Ehdokkaina vaaleissa voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Kirkkovaltuustoon valitaan seurakunnan koosta riippuen 11–39 luottamushenkilöä.
Kirkkovaltuusto päättää

    - seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista,
    - perittävästä kirkollisverosta,
    - rakennushankkeista ja
    - virkojen perustamisesta.
Kirkkovaltuusto valitsee viranhaltijat, ellei päätösvaltaa ole erikseen delegoitu kirkkoneuvostolle. Valtuusto asettaa neuvoston avuksi johtokuntia. Ne johtavat seurakunnan eri työaloja ja toimintamuotoja.

Valtuusto valitsee jäsenet seurakunnan kirkkoneuvostoon. Ohje- ja johtosäännöllä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.