Hyvät omaiset

Surun keskellä joudutte huolehtimaan monista käytännön asioista, jotka liittyvät hautajaisten järjestämiseen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan tärkeimpien asioiden muistamisessa.

Hautajaisvarauksen voi tehdä kirkkoherranvirastonLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta.

  • Sovitaan siunaustoimituksen aika ja paikka. Joutsan seurakunnassa siunauksia toimitetaan Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan kirkoissa sekä kesäaikaan hautausmailla. Joutsan hautausmaalle on rakennettu siunauksia varten erityinen paikka, jota kutsutaan ”koulupaikaksi”. Siunausajat ovat lauantaipäivissä klo 10 ja klo 14, muille päiville ajan voi sopia vapaammin riippuen papin, kanttorin ja suntion työtilanteesta (sunnuntaisin ei järjestetä siunauksia).
  • Sovitaan siunauksen toimittava pappi, kanttori
  • Selvitetään hautapaikka ja hautausmuoto (tuhka- vai arkkuhautaus)
    Siunaus toimitetaan ennen tuhkausta. Mikäli halutaan uurnansiunaus, siitä sovitaan kirkkoherran kanssa.
  • Varataan seurakunnan tila muistotilaisuudelle
  • Sovitaan sanomakellojen soitosta
  • Ennen hautausta omaiset toimittavat kirkkoherranvirastoon hautausluvan, jonka saa sairaalasta, jossa vainajaa on hoidettu
  • Hautauksesta perittävät maksutLinkki avautuu uudessa välilehdessä


Tapaaminen papin kanssa

Siunauksen toimittava pappi ottaa yhteyttä omaisiin. Tapaamisessa sovitaan mm. siunaus- ja muistotilaisuuden yksityiskohdista, mm. virsistä ja muusta ohjelmasta.

Jos kanttorin kanssa halutaan sopia siunaus- ja muistotilaisuuden musiikillisista yksityiskohdista, omaiset voivat ottaa häneen yhteyttä. Henkilökohtainen yhteydenotto kanttoriin on tarpeellinen, mikäli tilaisuudessa on esim. musiikkiesitys, johon tarvitaan säestys.

Siunaustilaisuuden kulusta

Joutsassa ja Leivonmäellä kantajat siirtävät arkun suntion johdolla kirkon kuoriin n. 10 min ennen tilaisuuden alkua. Omaiset voivat halutessaan tulla mukaan saattoon. Luhangan talvikirkossa suntio siirtää sovittujen avustajien kanssa arkun siunauspaikalle.
Arkunkantajina tulisi olla kuusi henkilöä.

Surumusiikki (Joutsassa ja Leivonmäellä soitetaan saaton saapuessa kirkkoon. Luhangassa tilaisuuden aluksi.)
Virsi
Johdanto-osa
Psalmi
Rukous
Raamatunluku
Puhe
Siunaussanat
Rukous ja Isä meidän-rukous
Herran siunaus
Virsi
Surumusiikki

Kukkalaitteet voidaan laskea joko alussa olevan virren jälkeen ennen siunausosuutta tai siunaustoimituksen jälkeen ennen haudalle saattamista.

Arkkuhautauksessa arkku kannetaan kirkosta surumusiikin soidessa. Suntio ja pappi johdattavat kirkonkellojen soidessa saaton haudalle. Kun arkku on laskettu hautaan, omaiset voivat halutessaan heittää kädellä multaa arkun päälle. He voivat myös suorittaa haudalla puoli- tai kokopeiton. Mikäli kukat on laskettu ja muistosanat lausuttu jo kirkossa, voi kukkalaitteet tuoda haudalle yhtaikaa. Lopuksi lauletaan virsi.

Tuhkahautauksessa arkku saatetaan kirkosta musiikin soidessa ulkona odottavaan hautaustoimiston autoon. Auton luona kuunnellaan kirkonkellot loppuun ja on mahdollista myös laulaa virsi. Omaiset vievät kukat hautapaikalle tai muulle suntion kanssa sovitulle paikalle.
Lähin krematorio on Jyväskylässä. Tuhkausajan varaukset Jyväskylän seurakunnan hautauspalvelut -toimistostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Uurnanhautaus

Uurnan maahan kätkemisen ajan voi varata kirkkoherranvirastostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä viimeistään 7 vuorokautta ennen haluttua päivää. Suntio on mukana tilaisuudessa ja pyydettäessä myös pappi. Omaiset laskevat uurnan hautaan, jonka suntio on etukäteen avannut.
 

Muistotilaisuus

Omaiset järjestävät muistotilaisuuden, joka tavallisesti sisältää virsiä ja muuta musiikkia, adressien lukemisen, vainajan muistelua ja papin puheenvuoron. Muistotilaisuus alkaa yleensä tarjoilulla. Pappi ja kanttori auttavat mielellään ohjelman laatimisessa.

Vainajan muistaminen esirukouksessa

Siunauspäivää seuraavana sunnuntaina muistetaan Joutsan kirkossa jumalanpalveluksessa esirukouksin edesmennyttä seurakunnan jäsentä ja surevia omaisia. Musiikin soidessa vainajalle sytytetään myös kynttilä.

Leivonmäen ja Luhangan kappelin alueella asuneet ja sinne haudatut vainajat muistetaan myös Leivonmäellä ja Luhangassa pidetyissä jumalanpalveluksessa. Koska kappeleissa ei pidetä jumalanpalvelusta joka sunnuntai, on vainajan muistamispäivä syytä varmistaa kirkkoherranvirastosta.

Vainajan nimi laitetaan Joutsan Seudun seurakuntauutisiin, mikäli omaiset niin haluavat.

Pyhäinpäivän iltana Joutsan, Leivonmäen ja Luhangan kirkossa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen kuhunkin hautausmaahan haudattujen vainajien nimet ja heille sytytetään muistokynttilät. Kynttilät syttyvät kaikille vainajille, myös ev.-lut. kirkkoon kuulumattomille. Pyhäinpäivän iltakirkkoon lähetetään omaisille kutsukirje.

Hautajaisten jälkeen

Diakoniatyöntekijää tai pappia voi pyytää kotikäynnille. Joutsan seurakunnassa järjestetään vuosittain yksi sururyhmä, lue lisää ryhmästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon,
kun tieni painuu kuolon laaksohon. (Virsi 555)
Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon, kun tieni painuu kuolon laaksohon. (Virsi 555)

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö