Onnea ja siunausta lapsen syntymän johdosta!

Ristiäiset eli kaste on lapsen ensimmäinen suuri juhla, jossa hänet omalla nimellään kutsutaan elämään. Juhla on myös koko perheen ja suvun juhla. Vanhemmat ovat saaneet elämän Herralta merkittävän tehtävän. Siinä he tarvitsevat taitoa, rakkautta ja voimaa, mitä heille pyydämme.

”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.” (Gal. 3:27)

Kaste on Jeesuksen asettama sakramentti, jossa ihminen kutsutaan hänen seuraajakseen ja kirkon jäseneksi. Kasteesta alkaa kasvaminen kristittynä. Seurakunnan yhteydessä ihminen vahvistuu uskossa, oppii tuntemaan Jumalaa ja luottamaan hänen armoonsa.

Ristiäisten järjestäminen

Ristiäiset eli kastaminen tapahtuu pääsääntöisesti noin kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Uskonvapauslaissa todetaan, että lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta.

Ristiäisten ajankohdaksi suosittelemme sunnuntaipäiviä, ylösnousemuksen juhlapäivää. Ristiäiset voidaan toimittaa kotona, kirkossa tai seurakunnan muissa tiloissa.
Ristiäisajan varaamiseksi ota yhteyttä kirkkoherranvirastoonLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Myös seurakunnan tilan ristiäisjuhlaa varten voi varata kirkkoherranvirastossa. Kun kyseessä on Joutsan seurakunnan jäsenen kaste, seurakunnan tilasta ei peritä vuokraa.

Vanhemmat ja pappi tapaavat ennen ristiäispäivää. Pappi ottaa ennalta vanhempiin yhteyttä ja sopii tapaamisesta. Tapaamisessa voidaan valita kastevirret ja sovitaan kastejuhlan käytännön kulusta. Kastekaava sisältää vaihtoehtoisuutta, johon on hyvä papin kanssa tutustua. Lapsen rekisteröinti-ilmoitus sekä kastetodistus ja kummikirjat täytetään viimeistään ennen ristiäisten alkua.

Lapsella tulee olla ainakin yksi konfirmoitu ev.-lut. kirkon jäsen kummina. Tämän lisäksi voi kummina olla henkilö, joka kuuluu muuhun kirkkomme kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kummikelpoisuuden tarkastamiseksi kummien nimet ja henkilötunnukset tulee ilmoittaa kirkkoherranvirastoon ennen ristiäisiä.

Ristiäisten yhteyteen voidaan liittää myös kodin siunaaminen tai vanhempien avioliittoon vihkiminen. Jos tällaista halutaan, mainitse siitä ristiäisaikaa varatessa.

Kastepuu Joutsan kirkossa

Kastepuu

Joutsan seurakunnassa otettiin käyttöön vuoden 2015 alusta alkaen kastepuu. Jokainen kastettu saa kastepuuhun oman enkelin, joka ripustetaan paikalleen jumalanpalveluksessa Joutsan kirkossa viikon kuluttua ristiäisistä. Enkelin ripustajaksi kutsutaan kastetun kummi. Ripustajana voi toimia myös vanhempi tai isovanhempi.

Villasukat kastetuille

Seurakunnassamme on "seurakuntamummo" Helena Portimo, joka kutoo villasukkia lahjaksi jokaiselle Joutsan seurakunnassa kastettavalle vauvalle. Hän haluaa jatkaa näin äitinsä perintöä. Helena kertoo: "Äiti kutoi villasukkia ja lahjoitti niitä läheisille ja kaukaisillekin lähimmäisille. Sukkia on lähetetty mm. Inkerin lapsille".
Ensimmäiset sukat annettiin 6.3.2016 Ellen -vauvalle hänen kastepäivänään.

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Nuoren / aikuisen kaste

Myös kastamaton varttuneempi lapsi, nuori tai aikuinen voidaan ottaa kasteessa kirkon jäseneksi. Kasteen sopimiseksi ota yhteyttä kirkkoherranvirastoonLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Alle 12-vuotiaalla tulee ainakin toisen vanhemmista/huoltajista olla kirkon jäsen. 12-14-vuotiaalta edellytetään omaa kirjallista suostumusta. 15 vuotta täyttänyt nuori ja aikuinen otetaan kirkon yhteyteen siten, että hän saa opetuksen jälkeen pyhän kasteen. Alaikäiseltä edellytetään huoltajien kirjallista suostumusta kirkkoon liittymiselle.