"Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä." (1. Kor. 13:4)

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.  Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä.

Kun suunnittelet häitä, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kirkon voi varata hyvissä ajoin. Vihkipapin ja kanttorin voi varmistaa lähempänä vihkiajankohtaa. Toivomus vihkipapista voidaan merkitä varaukseen. Toivomuksia pyritään täyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kesän vihkimisten osalta vihkipapin ja kanttorin saa tietää toukokuussa, jolloin kesäajan lomat ja työvuorot ovat tiedossa. Vihkipari voi myös halutessaan pyytää papin ja kanttorin muualta.

Vihkimisvarauksia otetaan lauantaipäiviin klo 14:stä eteenpäin. Muinakin päivinä vihkiminen onnistuu papin ja kanttorin työtilanteen mukaan. Vihkiminen voi olla myös muualla kuin kirkossa esim. seurakuntatalolla, kotona, kesämökillä. Ulkoseurakuntalaisten kirkollisista toimituksista Joutsan seurakunnan kirkoissa peritään vuokraLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Riisinheitolle ei ole estettä.

Häätilaisuus ja -juhlat voivat olla isot, mutta myös pieni hääjuhlahetki voi olla kaunis ja ikimuistoinen. Vihkimisessä pitää olla läsnä ainakin kaksi todistajaa, jotka voivat olla seurakunnan tiloissa vihittäessä myös seurakunnan työntekijöitä.

Kun vihkiparilla on tiedossa pappi, voi suoraan papin kanssa sopia ajan ennen vihkimistä käytävälle toimituskeskustelulle. Myös kanttoriin kannattaa ottaa yhteyttä, jos on erityisiä musiikkitoiveita vihkimistilaisuuteen esim. säestystä vaativa lauluesitys.

Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Tutkinta on pyydettävä aikaisintaan neljä kuukautta, mutta viimeistään seitsemää vuorokautta ennen häitä. Tulevan avioparin on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa jommankumman seurakunnasta. Esteiden tutkinta voidaan pyytää myös maistraatista.

Kirkolliseen avioliittoon vihkimisen edellytys on, että vähintään toinen kihlakumppani on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin kristilliseen uskontokuntaan. Evankelis-luterilaisen kirkon jäseneltä edellytetään myös rippikoulun käyntiä.

Siviilivihkimisen jälkeen on mahdollista saada avioliitolle kirkollinen siunaus, joka voidaan toimittaa kirkossa. Avioliiton siunaamisajan voi varata ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

 

Uusi avioliittolaki

Uusi avioliittolaki tuli voimaan 1.3.2017. Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt, että seurakunnassa käytetään piispainkokouksen 9.2.2011 julkaisemaa pastoraalista ohjetta (Vapaamuotoinen rukous parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan) rukoiltaessa samaa sukupuolta olevien avioparien kanssa ja heidän puolestaan. Rukousta pyytäneet sopivat yhdessä papin kanssa ko. ohjetta noudattaen rukoushetken kulusta. Rukous voidaan toteuttaa missä tahansa seurakunnan tilassa. Samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan ja heitä tulee kohdella perheenä, vaikka heidän avioliittonsa onkin solmittu muussa kuin kirkon järjestyksessä.

Helposti naimisiin lauantai

Joutsan kirkossa on elokuun puoleen väliin sijoittuvana lauantaina mahdollisuus mennä "helposti naimisiin". Varmista tarkka päivä lähempänä kirkkoherranvirastostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai tapahtumakalenteristaLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai Joutsan Seudun seurakuntauutisista. Tuona lauantaina on vihkimisiä Joutsan kirkossa puolen tunnin välein alkaen klo 13. Avioliiton esteiden tutkinta täytyy tehdä omassa seurakunnassa viimeistään 7 vuorokautta ennen vihkimistä ja siitä saatava todistus on annettava papille. Papin tapaaminen on ½ tuntia ennen vihkimistä kirkossa. Vihkimisessä on oltava paikalla kaksi todistajaa, jotka voivat olla myös seurakunnan työntekijöitä.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku