Kirkkoneuvosto 2023-2024

Kirkkoherra (tehtävää hoitamaan määrätty) on virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja (KJ 6 luku § 13).

 Nimi

 Puhelinnumero 

 Sähköposti

 Saurio Olavi pj.

 050 385 5421

 olavi.m.saurio@evl.fi

 Olkkonen Pirjo, varapj.

 040 084 7957

 pirjoanneli.olkkonen@gmail.com

 Ekroos Aarno

 040 576 4548  aarno.ekroos@netti.fi

 Eskelinen Sakari

 040 580 7081  sakari.eskelinen9@gmail.com

 Fredin Viola

 040 729 4134

 viola.fredin@gmail.com

 Hännikäinen Timo

 

 

 Niinikoski Aila

 040 028 4667

 niinikoski.aila@gmail.com

 Vilkman Pirkko

 

 

 Virtanen Arto

 

 

 

 

 

 Muut

 

 

 Jaakkola Teuvo, kvalt.pj.

 

 

 Hujanen Pekka, kvalt. varapj.

 040 064 6874

 pekka.h@leihu.inet.fi

 Kärkkäinen Hannele,

 Luhangan ja Leivonmäen

 kappelin pappi

 050 385 5433

 hannele.karkkainen@evl.fi 

 Kangas Heikki,

 hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

 

 heikki.kangas@evl.fi

 

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Mäkinen Pirjo

 

 

 Tiemäki Arto

 040 001 4323

 arto.tiemaki@gmail.com

 Kangas-Tuhkio Elisa

 040 521 8922

 elisa.jaakkola@gmail.com

 Avikainen Ansa

 046 647 6366  ansa.avi@gmail.com

 Talja Aarre

 040 844 5216  arska238@luukku.com

 Kivinen Eila

   

 Majanen Mikko

   

 Partanen Jukka

   

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra tai virkaa hoitamaan määrätty pappi. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan 5 -11 luottamushenkilöä siten, kuin kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätään, Joutsan seurakunnassa seitsemän (7).

Jokaisella kirkkoneuvoston luottamushenkilöjäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varapuheenjohtaja Pirjo Olkkosen henkilökohtainen varajäsen on Pirjo Mäkinen, Aarno Ekroosin henkilökohtainen varajäsen Arto Tiemäki jne.