Kirkkoneuvosto

Kirkkoherra on virkansa puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja (KJ 6 luku § 13).

Jäsenet
Leppämäki Tuula, kirkkoherra (pj.)
Jaakkola Teuvo (varapj.)
Eskelinen Sakari
Niinikoski Aila
Oksanen Petteri
Talja Aarre
Temisevä Liisa
Vilander AnnaMarja
Vilkman Pirkko

Henkilökohtaiset varajäsenet
Kuitunen Antero  (Teuvo Jaakkolan)
Nieminen Niilo  (Sakari Eskelisen)
Laitinen Hanne  (Aila Niinikosken)
Oksanen Lasse  (Petteri Oksasen)
Partanen Jukka  (Aarre Taljan)
Kangas Tuula  (Liisa Temisevän)
Nurminen Elli  (AnnaMarja Vilanderin)
Långström Sirkka (Pirkko Vilkmanin)

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston joka toinen vuosi.

Kirkkoneuvostoon voidaan valita vapaasti seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia henkilöitä. Sama henkilö voidaan valita sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Varapuheenjohtajan lisäksi kirkkoneuvostoon valitaan seurakunnan koosta riippuen vähintään 5 -11 luottamushenkilöä.