Työryhmät

Kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen työryhmiin 6 jäsentä ja 3 varajäsentä seurakunnan jäsenistä.

Jumalanpalveluselämä     
Heikinoja Lea
Heikkonen Lassi
Hytönen Pekka
Makkonen Leena
Nieminen Niilo
Nieminen Seija

Varajäsenet:  
Hietanen Pirkko
Laastola Veikko
Seimola Pertti
 

Kasvatus     
Kosonen Matti
Niinikoski Aila
Pylvänäinen Mikko
Saarela Merja
Seimola Pirjo

Nuorisojäsenet:
Lampi Venla
Tamminen Runo

Varajäsenet:
Masalin-Weijo Marika
Oksanen Petteri


Lähetys ja evankelioiminen     
Eskelinen Aila
Lahti Jarmo
Lyytinen Sylvi
Malin Markku
Manninen Irene
Salonen Heikki

Varajäsenet:
Kiviö Pirkko
Kotimäki Mirja
Marttila Tero

 
Diakoniatyö    
Kallioinen Matti
Kivinen Eila
Kuitunen Antero
Kuitunen Teuvo
Piilola Sirkka
Vilkman Pirkko

Varajäsenet:
Viinikainen Katri
Koskiniemi Eira
Puttonen Kalevi

   
Aikuistyö     
Kiviniemi Ulla
Lahti Jarmo
Niinikoski Aila
Pirhonen Janne
Uosukainen-Juuti Annikki
 

Varajäsenet:
Långström Sirkka
Aroheinä Tiina
Pylvänäinen Mikko
 

Työryhmien tehtävänä on

  • määritellä työalan toimintatavoitteet ja suunnitella toimintaa kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan
  • edistää ja toteuttaa työalansa seurakuntatyötä koko seurakunnan alueella yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa
  • tehdä esityksiä kirkkoneuvostolle toimialastaan
  • tehdä muut kirkkoneuvoston sille osoittamat tehtävät

Työryhmä

  • valitsee keskuudestaa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen
  • sihteeri laatii muistion kokouksista ja sen päätöksistä
  • kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kutsun tulee olla jäsenillä vähintään 3 vrk:ta ennen kokousta
  • voi kutsua asiantuntija- ja lisäjäseniä tiettyä tehtävää varten