Uutislistaukseen

Hartauskirjoitus 28.2.2024

Ovatko ehdottomuus ja avarakatseisuus aina toistensa vastakohtia?

Saako ihmisellä olla ehdottomia käsityksiä ja mielipiteitä?
Jos sinulla on käsityksiä, joita pidät ehdottomina ja luovuttamattomina, voit kuulla toisten ihmisten valittavan, että olet liian ehdoton. Sinulle sanotaan, että ihmisen pitää olla avarakatseinen ja hyväksyä se, että kukaan ei omista ehdotonta totuutta. Erityisesti näin sanotaan usein, kun on kysymys uskon alueelle kuuluvista näkemyksistä ja opeista.

Vanha kristillinen viisaus on todennut seuraavaa. Keskeisissä asioissa on tärkeää olla yksimielisiä. Muissa asioissa vallitsee vapaus. Ja kaikissa asioissa vallitsee rakkaus.

Kristillisen uskon perimmäinen sisältö ei ole olla oikeassa tai tietää, mikä on oikein. Kristillisen uskon perussisältö on, että olen syntinen ihminen, joka tarvitsen Vapahtajaa. Jeesus Kristus on kuollut minun syntieni tähden, ja saan turvata Häneen Vapahtajanani. Eli yksinkertaistettuna perimmäinen turvani on itse Jeesus eikä oppi Hänestä. Kuitenkin tiedollisesti ajattelevalla ihmisellä uskoon Jeesukseen liittyy käsitys, josta voidaan käyttää nimitystä uskonsisältö tai oppi.

Kristillinen usko on myös yhteisöllinen asia. Jumala on antanut meille vuosituhansien aikana eri kirjoittajien välityksellä Pyhän Raamatun. Kristillisessä kirkossa vakiintui ilmaista uskontunnustus yhteisesti joko Apostolisella tai Nikean uskontunnustuksella.

Ilmestyskirjan Johannes sai käskyn kirjoittaa Laodikean seurakunnalle: ”Kunpa olisitkin joko kylmä tai kuuma!” (Ilm. 3: 15.) Usko Kristukseen on asia, jossa emme voi jäädä ikään kuin ”palloilemaan” erilaisten näkemysten välimaastoon. Se, että uskomme Kristukseen, on aina Jumalan antama lahja. Kaipauksemme uskoa Kristuksen ansaitsemaan syntien anteeksiantamukseen on jo osoitus Pyhän Hengen työstä meissä.

Kun uskomme Kristukseen, eri kristityt ovat löytäneet Raamatusta moniin erilaisiin asioihin erilaisia tulokulmia, jotka joskus vähintään näyttävät olevan ristiriidassa keskenään. Kun on yksimielisyys Kristuksessa, tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi ajatella kaikista mahdollisista asioista samalla tavalla. Toiset meistä ovat enemmän käytäntöön suunnattuja; toiset meistä kaipaavat teoreettista ajattelua. Ja on paljon asioita, joissa meillä on vapaus myös jättää asioita avoimeksi ja rukoilla Jumalalta viisautta toimia tai ajatella Hänen tahtonsa mukaisesti.

Kun olen nyt päättämässä työni Joutsan seurakunnassa, toivotan Jumalan runsasta siunausta Teille kaikille. Vaikka edessä on täällä suuria ratkaisuja, Jumala auttakoon, että kristillisen seurakunnan elämä saa toteutua parhaalla mahdollisella tavalla niin Joutsassa, Leivonmäellä kuin Luhangassa.

 

Olavi Saurio 
Vt. Kirkkoherra 

28.2.2024 06.00