Uutisia

Uutislistaukseen

Joutsan seurakunnan toimintalinjaus koronavirustilanteen vuoksi 20.3.2020 - 31.5.2020 *päivitetty*

20.3.2020 14.40

Joutsan seurakunnan toimintalinjaus koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa

31.5.2020 asti

  1. JUMALANPALVELUKSET pidetään sanajumalanpalveluksina Joutsan kirkossa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalveluksia pyritään mahdollisimman pian järjestämään seurakunnan kotisivujen kautta kaikkien seurakuntalaisten ulottuville. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkko on avoinna klo 11-13. Sinä aikana on mahdollisuus tulla kirkkoon rukoilemaan tai hiljentymään yksityisesti. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä keskustelua tai sielunhoitoa varten.
  2. KAPPELISEURAKUNNAT. Luhangan ja Leivonmäen kirkot ovat auki kappelipapin erikseen ilmoittamina ajankohtina. Ilmoitetaan mm. kirkollisissa uutisissa ja seurakunnan kotisivuilla. Kirkon aukioloaika on tarkoitettu yksityisen rukoukseen ja sielunhoitoon. Paikalla on joku seurakunnan työntekijä.
  3. KIRKOLLISET TOIMITUKSET.

Hautauksissa suositellaan, että pappi kanttori ja suntio mukaan lukien hautauksessa on mukana 10 henkilöä. Kirkolle on myönnetty mahdollisuus tehdä tarkoituksenmukaisuusharkintaa, kunhan peruslinja pienestä tilaisuudesta säilyy. Hautaan siunaamisessa voivat olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun kymmenen henkilön rajan. Jos hautaan siunaamisesta muodostuu yli kymmenen hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä.  Jos arkun kantajina on ulkopuolisia henkilöitä, he tuovat arkun kirkkoon ennen tilaisuuden alkua hiljaisuudessa ja poistuvat paikalta.  Siunauksen loputtua he siirtävät arkun haudalle ja poistuvat paikalta. Arkkuhautauksessa ensisijainen siunaamispaikka on haudalla. Kymmenen hengen yleislinjausta noudatetaan ensisijaisesti myös tällaisissa hautauksissa.

Papit ohjeistavat tarkemmin toimituskeskusteluissa seurakuntalaisia suoraan heidän toimitukseensa liittyvissä asioissa.

Näissä poikkeuspoloissa suositellaan esim. kastetoimitusten ja muistotilaisuuksien siirtämistä, kunnes koronavirukseen liittyvät varotoimenpiteet on kumottu.

  1. KAIKKI MUUT seurakunnan kokoavat tilaisuudet perutaan tai siirretään ainakin 31.5.2020 asti. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään korvaavaa toimintaa nettiyhteyksien ja somen välityksellä. 
  2. DIAKONIA. Diakoniatyöntekijän tavoittaa puhelimitse p.0405087023. EU-ruokakasseja toivovat voivat sopia puhelimessa suoraan, miten ruokakassit toimitetaan perille.
  3. Laitoshartaudet perutaan täysin. Yksityistä sielunhoitoa tai ehtoollista toivovat voivat olla yhteydessä virastoon tai seurakunnan työntekijöihin suoraan. Työntekijä huolehtii tapauskohtaisesti erityisestä varovaisuudesta sopiessaan tapaamisesta.
  4. Seurakunnan hengellistä työtä tekevät ovat käytettävissä sielunhoidolliseen keskusteluun kuten aina muulloinkin. Nyt sielunhoito tapahtuu kuitenkin pääasiassa puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos koronavirustilanne tai muutkin asiat aiheuttavat huolta tai murhetta tai jostain syystä kaipaatte keskusteluapua, sielunhoitoa tai esirukousta.
  5.  Kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa palvellaan puhelimitse ma-ke klo 9-12. 
  6. Esirukouspyyntöjä voi edelleen jättää seurakunnan kotisivujen välityksellä tai suoraan työntekijöiden sähköpostiin muodossa: etunimi.sukunimi(at)evl.fi
  7. Nämä ohjeet ovat voimassa toukokuun 2020 loppuun asti. Kun varotoimenpiteet lopetetaan kokonaan tai osittain, siitä ilmoitetaan erikseen.

”Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä Sinä olet minun kanssani” (Ps.23.4).

Joutsassa 20.3.2020   

Tuula Leppämäki, kirkkoherra

 

Päivitys kohtaan 3. (23.3.2020)

Kaikissa hautaan siunaamisissa suositellaan saattoväen enimmäismääräksi 10 henkilöä. Kaikissa hautaan siunaamisissa kuitenkin voivat olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka kymmenen henkilön raja ylittyisi. Aina tulee kuitenkin minimoida tartuntariski. Ulkopuoliset kantajat tuovat arkun kirkkoon ennen tilaisuuden alkua  ja siunauksen loputtua siirtävät arkun haudalle. Arkkuhautauksessa ensisijainen siunaamispaikka on haudalla. Näissä poikkeusoloissa on mahdollista siirtää tuhkatun vainajan hautaan siunaaminen, kunnes tilanne on normalisoitunut ja osallistujien määrää ei enää rajoiteta. Muistotilaisuuden voi aina siirtää myöhempään parempaan  ajankohtaan ja tuhkauurnan laskemisen yhteydessä voi pitää erillisen rukoushetken ja sen jälkeen muistotilaisuuden.  Papit ohjeistavat omaisia tarkemmin toimituskeskusteluissaan.